Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 22.O3

 
Vest Midt Nord-øst

Kaas nord

Plannummer 22.O3 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Kaas 
Bebyggelsesprocent 40% 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende nord for Jetsmark Skole. Området kan anvendes til skole, institutioner, idrætsanlæg ol. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget