Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 22.O4

 
Vest Midt Nord-øst

Jetsmark Kirke

Plannummer 22.O4 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Kaas 
Bebyggelsesprocent 40% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 6,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende ved Jetsmark Kirkevej. Området kan anvendes til kirke, kirkegård ol. 
Bebyggelsens omfang Der kan i området kun etableres bebyggelse der er nødvendigt for områdets drift. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget