Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 22.O5

 
Vest Midt Nord-øst

Jetsmark Hallen

Plannummer 22.O5 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Kaas 
Bebyggelsesprocent 25% 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende mellem Pandrup og Kaas. Området kan anvendes til offentlige formål som idrætsanlæg, klubhuse, sundhedshus, herunder lægehus eller lignende. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget