Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 22.R1

 
Vest Midt Nord-øst

Kaas Lystanlæg

Plannummer 22.R1 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Kaas 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 3,5 m 
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende øst for stadionvej. Området kan anvendes til offentligt grønt område. 
Bebyggelsens omfang Der om kun opføres bebyggelse, der har direkte tilknytning til områdets funktion som offentligt friareal. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst