Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 22.R2

 
Vest Midt Nord-øst

Friareal ved Rødhusvej

Plannummer 22.R2 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Kaas 
Områdets anvendelse Rammeområdet ligger nord for Rødhusvej. Området kan anvendes som offentligt friareal. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget