Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 22.R4

 
Vest Midt Nord-øst

Rekreativt område nord for Kaas

Plannummer 22.R4 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Kaas 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Rammeområdet er beliggende nord for Kaas. 
Områdets anvendelse Området må anvendes til rekreative formål i form af bl.a. beplantning, stier, rekreative anlæg.
Redegørelse: Området skal anvendes til rekreativt område, der skal være med til at sikre grønne kiler i landskabet mellem Kaas og Pandrup. I området kan der anlægges stier samt etableres beplantning og rekreative anlæg. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget