Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 22.T1

 
Vest Midt Nord-øst

Solenergiområde ved Jetsmark Energiværk

Plannummer 22.T1 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Kaas 
Anvendelse Rammeområdet er beliggende syd for Jetsmark Hallen. Området kan anvendes til teknisk anlæg i form af solenergianlæg og afskærmende beplantning. 
Områdets anvendelse Området må kun anvendes til teknisk anlæg i form af solenergianlæg. Sydvest for det eksisterende varmeværk etableres der 12.500 m2 solenergianlæg med afskærmende beplantningsbælte. Solenergianlægget kan på sigt udvides, og der kan dermed etableres yderligere 6.000 m2. Anlægget vil helt udbygget få et areal på 18.500 m². Solenergianlægget skal levere vedvarende energi til fjernvarmeforsyningen i Pandrup og Kaas, og skal indgå i værkets øvrige varmeproduktionsanlæg. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst