Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 23.E3

 
Vest Midt Nord-øst

Industrivej

Plannummer 23.E3 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Pandrup 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bygningshøjde 12,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende nord for Industrivej ud mod Omfartsvejen.I området ligger en stor bygning, der har været anvendt til elektronikfabrik for mobilindustrien. Bygningen har i dag status af messecenter, og indeholder flere erhvervslejemål. Området kan anvendes til erhvervsformål som f.eks. messe og udstilling, udvalgsvarehandel med særligt pladskrævende varegrupper, kontorer, cafe, forlystelser liberale erhverv ol. 
Særlige bestemmelser Den samlede ramme for nye butikker med pladskrævende varegrupper i Pandrup er 2.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 5.000 m². 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget