Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 23.O1

 
Vest Midt Nord-øst

Blokhusvej

Plannummer 23.O1 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Pandrup 
Bebyggelsesprocent 40% 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende ved Blokhusvej og Skolevej. Området kan anvendes til skole, institutioner, idrætsanlæg ol. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget