Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 23.O4

 
Vest Midt Nord-øst

Lundbakvej

Plannummer 23.O4 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Pandrup 
Bebyggelsesprocent 30% 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Området er beliggende ved Lundbakvej. Området kan anvendes til offentlige formål som administration, institutioner ol. 
Særlige bestemmelser Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Pandrup er 5.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 3.500 m² for dagligvarer og 2.000 m² for udvalgsvarer. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget