Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 23.O5

 
Vest Midt Nord-øst

Bredgade

Plannummer 23.O5 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Pandrup 
Bebyggelsesprocent 65% 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende ved Bredgade. Området kan anvendes til offentlige formål som f.eks. kirke. 
Bebyggelsens omfang På Matr. nr. 79o kan der opføres bygninger med en højde på op til 12 m 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget