Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 23.O6

 
Vest Midt Nord-øst

Bredgade syd

Plannummer 23.O6 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Pandrup 
Bebyggelsesprocent 40% 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende ved Bredgade i den sydlige del af Pandrup. Området kan anvendes til institutionsformål. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget