Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 23.R2

 
Vest Midt Nord-øst

Bynær park

Plannummer 23.R2 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Pandrup 
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende øst for Cannerslundvej 
Bebyggelsens omfang Der kan kun opføres bebyggelse nødvendigt for områdets drift. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget