Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 23.R3

 
Vest Midt Nord-øst

rekreative område vest for Cannerslundvej

Plannummer 23.R3 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Pandrup 
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende vest for Cannerslundvej. Området kan avendes til rekreative formål. 
Bebyggelsens omfang Der må i området kun opføres bebyggelse der er nødvendig for områdets drift. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst