Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 23.R4

 
Vest Midt Nord-øst

Skydebane Lundbakvej, Gl. Toftegårdsvej

Plannummer 23.R4 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Pandrup 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 6,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende på Lundbakvej nær Gl. Toftegårdsvej. Området må anvendes til rekreative formål - herunder skydebane. 
Bebyggelsens omfang Ved lokalplanlægning skal en beregning af støjkonsekvensområde foretages. Bebyggelsens samlede areal må maksimalt være 150m² ekskl.. skydehuse. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget