Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 23.R5

 
Vest Midt Nord-øst

Modelflyvebane Engvejen

Plannummer 23.R5 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Pandrup 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 4.5 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende Engvejen nær Sigsgaardsvej. Området må anvendes til rekreative formål - herunder modelflyvebane. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget