Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 24.E1

 
Vest Midt Nord-øst

Saltum Syd

Plannummer 24.E1 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Saltum 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bygningshøjde 10 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende sydøst for Saltum mellem Sdr. Saltumvej og Højengaardsvej. Området kan anvendes til erhvervsformål 
Bebyggelsens omfang Enkelte bygninger over 8,5 m kan tillades hvis såfremt særlige hensyn til virksomhedens drift kræver det. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst