Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 24.E2

 
Vest Midt Nord-øst

Højengaardsvej

Plannummer 24.E2 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Saltum 
Bebyggelsesprocent 40% 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Området er beliggende nord for Højengaardsvej. Området kan anvendes til erhvervsformål. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget