Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 24.R1

 
Vest Midt Nord-øst

Saltum Bjerge

Plannummer 24.R1 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Saltum 
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende øst for Saltum. Området kan anvendes som offentligt friareal. Størstedelen af området er Natura 2000 område. 
Bebyggelsens omfang Der kan ikke opføres bebyggelse i området bortset fra mindre bygninger der er tilknyttet områdets funktion som friareal. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget