Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 24.R2

 
Vest Midt Nord-øst

Skydebane ved Nols Sø

Plannummer 24.R2 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Saltum 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 6,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende mellem Nols Sø og Kirkebakvej. Området kan anvendes til rekreative formål herunder skydebane. 
Bebyggelsens omfang Ved lokalplanlægning skal en beregning af støjkonsekvensområde foretages. Bebyggelsens samlede areal må maksimalt være 150m² ekskl. skydehuse. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget