Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 24.R3

 
Vest Midt Nord-øst

Guldager Camping

Plannummer 24.R3 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Saltum 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende mellem Bondagervej og P. Ejerstedgaardsvej. Området må anvendes til rekreative formål herunder campingplads med tilhørende servicefaciliteter. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget