Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 24.R5

 
Vest Midt Nord-øst

Saltum Strand Camping

Plannummer 24.R5 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde og landzone 
Zonestatus Sommerhusområde og landzone 
Plandistrikt Saltum 
Bebyggelsesprocent 15% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende ved Saltum Strandvej. Området må anvendes til rekreative formål herunder campingplads på op til 500 enheder med tilhørende servicefaciliteter. 
Bebyggelsens omfang Enkelte bygninger kan opføres i op til 12,5 m. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget