Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 24.S02

 
Vest Midt Nord-øst

Sommerhusområde

Plannummer 24.S02 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Zonestatus Sommerhusområde 
Plandistrikt Saltum 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 5 m 
Områdets anvendelse Området ligger nord for Dommerborgvej. 
Bebyggelsens omfang Sommerhuse må ikke overstige 180m² (hvis der er anneks, må anneks + sommerhus ikke overstige 180m²). Anneks må ikke overstige 25m². Udhuse/garager/carporte må ikke overstige 50m² (hvis der er anneks, må anneks + udhus ikke overstige 50m²). Overdækkede terrasser skal opføres ved beboelseshuset og må ikke overstige 30% af beboelseshusets størrelse, dog maks. 35m² 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst