Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 24.T3

 
Vest Midt Nord-øst

Vindmøller Østrup

Plannummer 24.T3 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Vindmølleanlæg 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Saltum 
Anvendelse Vindmøller med tilhørende anlæg. Der kan i området etableres et besøgscenter med information om vedvarende energi. 
Bebyggelsens omfang Minimum seks ens møller. Minimum 19,8 MW. Højde op til 150 meter 
MEGAWATT 19,8 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst