Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 25.E1

 
Vest Midt Nord-øst

Ingstrup Syd

Plannummer 25.E1 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ingstrup 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bygningshøjde 10 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område mellem Brødslevvej og Sdr. Ringvej. Området må anvendes til erhvervsformål. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst