Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 25.R3

 
Vest Midt Nord-øst

Bynær park

Plannummer 25.R3 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Ingstrup 
Områdets anvendelse Rammen omfatter område på den vestlige side af Tinghøjvej. Området må anvendes til rekreative formål - herunder park eller lignende. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst