Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 25.R7

 
Vest Midt Nord-øst

Løkken Fiskepark

Plannummer 25.R7 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Ingstrup 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende på Trudslevvej syd for Munkensvej. Området må anvendes til rekreative formål - herunder fiskepark 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget