Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 25.S3

 
Vest Midt Nord-øst

Klitgård, Munkensvej

Plannummer 25.S3 
Anvendelse generelt Sommerhusområde 
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Ingstrup 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 6,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Området er beliggende nord for Munkensvej. Området må anvendes til sommerhusbebyggelse. Den mindste grundstørrelse i området er 2500m². 
Bebyggelsens omfang Sommerhuse må ikke overstige 180m² (hvis der er anneks, må anneks + sommerhus ikke overstige 180m²). Anneks må ikke overstige 25m². Udhuse/garager/carporte må ikke overstige 50m² (hvis der er anneks, må anneks + udhus ikke overstige 50m²). Overdækkede terrasser skal opføres ved beboelseshuset og må ikke overstige 30% af beboelseshusets størrelse, dog maks. 35m² 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget