Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 26.E1

 
Vest Midt Nord-øst

Vester Hjermitslev øst

Plannummer 26.E1 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt V. Hjermitslev 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende i den østlige ende af Vester Hjermitslev. Området må anvendes til erhvervsformål herunder lagervirksomhed m.m. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget