Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 26.R1

 
Vest Midt Nord-øst

Grønt område

Plannummer 26.R1 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt V. Hjermitslev 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammen omfatter område syd for Assenbækvej mellem Alstrupvej og Engkrogen. Området kan anvendes til rekreative formål. 
Bebyggelsens omfang Området må ikke bebygges. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget