Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 27.B2

 
Vest Midt Nord-øst

Millenium kvarteret

Plannummer 27.B2 
Anvendelse generelt Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Aabybro 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Ved åben-lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde skal have et grundareal på min. 700 m². Den bebyggelige del af grunden ekskl. evt. adgangsareal skal udgøre min. 600 m². Dobbelthuse kan ikke opføres på grunde mindre end 800 m².Ved tæt-lav bebyggelse gælder, når ikke andet er angivet, følgende: Grunde udlagt til tæt-lav bebyggelse skal for hver boligenhed have et grundareal på min. 250 m² ekskl. eventuel adgangsvej og inkl. eventuel andel af fællesareal. Etageantal: På et byggeri i 1½ etage må trempelhøjden ikke overstige 1,25 m. Er trempelhøjden over 1,25 m anses byggeriet som 2 etager. Trempelhøjden er afstanden fra overkant gulvet i tagetagen til overkant tagspær. På et byggeri med udnyttet tagetage, svarende til ½ etage, må kviste ikke udgøre mere end 50 % af taglængden. Udgør kviste mere end 50 % af taglængden anses tagetagen for en hel etage. 
Områdets anvendelse Rammeområdet omfatter områderne omkring Thomasmindeparken, bær-kvarteret, Rhys Have, Torngårds Allé, Torngårdsparken og Bispehaven.
Området består overvejende af parcelhuse udbygget henover årtusindskiftet i perioden 1975-2012+.

De tidligste parcelhusområder er kendetegnende ved etplanshuse med lav tagrejsning. I skel findes hækbeplantning, der slører husene fra omgivelserne. De grønne fællesrealer er lukket inde, oftest for enden af blinde vejforløb.
De nyeste parcelhusområder er kendetegnende ved nytænkte vejforløb, større grunde og store huse. De grønne arealer samler bebyggelsen og fungerer samtidigt som rekreavtive arealer, med mulighed for regnvandsopsamling/nedsivning. Bebyggelsen i området er af meget individuel karakter, med stor variation i materialer og stilarter.
Indenfor området findes variationer af tæt-lave bolig- enklaver, som bryder monotonien i området. 
Bebyggelsens omfang I områderne omfattet af Lokalplan 1.67, 1.70 og 27-005 må der bygges i to etager. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget