Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 27.B7

 
Vest Midt Nord-øst

Elmevej

Plannummer 27.B7 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Etagebolig 
Anvendelse konkret Blanding af boligtyper 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Aabybro 
Bebyggelsesprocent 60% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 6,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Området kan anvendes til opførelse af boligbebyggelse. Der kan indenfor området opføres etageboligbebyggelse eller tæt-lav bebyggelse. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget