Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 27.C2

 
Vest Midt Nord-øst

Aabybro Centret

Plannummer 27.C2 
Anvendelse generelt Centerområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Aabybro 
Bebyggelsesprocent 100% 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende centralt i Aabybro. Området kan anvendes til centerformål uden mulighed for boliger. 
Særlige bestemmelser Den samlede ramme for nye daglig- og udvalgsvarebutikker i Aabybro er 5.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 3.500 m² for dagligvarer og 2.000 m² for udvalgsvarer. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst