Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 27.E2

 
Vest Midt Nord-øst

Mølhavevej, nordøst

Plannummer 27.E2 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Aabybro 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet ligge i den sydlige del af Aabybro ud mellem Østergade og omfartsvejen. Området kan anvendes til lager- og produktionserhverv. 
Bebyggelsens omfang For bebyggelsen gælder følgende højdegrænser: Alm. bygninger 8,5 m, Lager- og produktionshaller 10 m, mindre bygninger og bygningsdele 25 m, Skorstene og lignende 30 m 
Særlige bestemmelser Den samlede ramme for nye butikker med pladskrævende varegrupper i Aabybro er 5.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 5.000 m². 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget