Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 27.E3

 
Vest Midt Nord-øst

Søparken

Plannummer 27.E3 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Aabybro 
Bebyggelsesprocent 40% 
Max. bygningshøjde 10 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Området er beliggende ved Søparken. Området kan anvendes til kontor-, TV-, medie, udstillingsvirksomhed samt hotelformål. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget