Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 27.E4

 
Vest Midt Nord-øst

Teknologiparken

Plannummer 27.E4 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Aabybro 
Bebyggelsesprocent 40% 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Området er beliggende ved tilkørselsvejen til Aabybro. Området kan anvendes til erhvervsformål som servicestation, restaurant, kontorer servicevirksomheder, lettere industri, lager- og værkstedsformål, uddannelsesinstitutioner samt til butikker med særligt pladskrævende varegrupper. 
Områdets anvendelse Den samlede ramme for nye butikker med pladskrævende varegrupper i Aabybro er 5.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 5.000 m². 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget