Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 27.E5

 
Vest Midt Nord-øst

Ny Aabyvej

Plannummer 27.E5 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Aabybro 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Området er beliggende omkring Ny Aabyvej. Området kan anvendes til lettere industri, lager- og værkstedsformål. 
Områdets anvendelse Den samlede ramme for nye butikker med pladskrævende varegrupper i Aabybro er 5.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 5.000 m². 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget