Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 27.E7

 
Vest Midt Nord-øst

Aabybro Mejeri

Plannummer 27.E7 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Aabybro 
Max. bygningshøjde 10 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Området kan anvendes til udvidelse af eksisterende mejerivirksomhed. Erhvervsbyggeri skal opføres i tilknytning til og øst for det eksisterende mejeris erhvervsbygninger.

Der er tre boliger inden for rammeområdet. To af boligerne ligger i umiddelbar tilknytning til Aabybro Mejeri på Brogårdsvej 148 og 150, 9440 Aabybro. Disse boliger kan overgå til erhvervsformål. Den sidste bolig, Brogårdsvej 152, 9440 Aabybro kan fortsat alene anvendes til boligformål.

Inden for rammeområdet kan der endvidere etableres interne veje, parkering og markedsplads. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget