Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 27.E8

 
Vest Midt Nord-øst

Ny Aabyvej II

Plannummer 27.E8 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Aabybro 
Bebyggelsesprocent 50% 
Max. bygningshøjde 30 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Området er beliggende omkring Ny Aabyvej. Området kan anvendes til fjernvarmeværk Anlæg til solenergi,lettere industri, lager- og værkstedsformål, samt butikker med særligt pladskrævende varegrupper. 
Særlige bestemmelser Den samlede ramme for nye butikker med pladskrævende varegrupper i Aabybro er 5.000 m². Den maksimale butiksstørrelse er 5.000 m². 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget