Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 27.O1

 
Vest Midt Nord-øst

Børnehave ved Thomasmindeparken

Plannummer 27.O1 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Aabybro 
Bebyggelsesprocent 30% 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Området er beliggende ved Thomasmindeparken. Området kan anvendes til institutionsformål (børne- og ungdomsinstitution). 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst