Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 27.O7

 
Vest Midt Nord-øst

Aaby Kirke, Kirkegård

Plannummer 27.O7 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Aabybro 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende ved Hovensvej. Området kan anvendes til kirke, kirkegård. 
Bebyggelsens omfang Bortset mindre bygninger i forbindelse med arealets anvendelse som kirke og kirkegård, skal området friholdes for bebyggelse. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget