Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 27.O9

 
Vest Midt Nord-øst

Offentligt område ved Aaby Sdr.Gade

Plannummer 27.O9 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Aabybro 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende centralt i Aabybro. Området kan anvendes til institutioner og friareal for områdets beboere. 
Bebyggelsens omfang Den midterste del af området friholdes for bebyggelse, bortset fra mindre bygninger som f.eks. legehus, toiletter eller redskabsskur. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget