Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 27.R10

 
Vest Midt Nord-øst

Aaby Skoven

Plannummer 27.R10 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Aabybro 
Områdets anvendelse Bynær skov mellem Aabybro og Biersted 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget