Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 27.R12

 
Vest Midt Nord-øst

Land-art

Plannummer 27.R12 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Aabybro 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet langs Aalborgvej kan anvendes til offentligt friareal. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget