Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 27.R13

 
Vest Midt Nord-øst

Skeelslund bådplads

Plannummer 27.R13 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Aabybro 
Områdets anvendelse Området er beliggende ved Ryå mellem Aabybro og Gjøl. Området kan anvendes som landingsplads for optil 100 fritidsbåde. Øst for Skeelslundvej kan der etableres P-pladser. 
Bebyggelsens omfang Området må ikke bebygges bortset fra mindre bygninger til området drift som friareal. Eventuelle bygninger placeres i forbindelse med beplantning og dige på den østre bred. Ved brinkerne på vestre bred kan der etableres mindre anløbspladser og bådebroer. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst