Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 27.R14

 
Vest Midt Nord-øst

Friareal Aabybro Øst

Plannummer 27.R14 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Aabybro 
Områdets anvendelse Området er beliggende ved Tyttebærvej. Området er udlagt som friareal for boligområdet mod syd. 
Bebyggelsens omfang Området må ikke bebygges bortset fra f.eks. legehuse, redskabsskur, toiletter ol. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst