Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 27.R15

 
Vest Midt Nord-øst

Rekreativtområde Biersted Mosevej

Plannummer 27.R15 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Aabybro 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Området kan anvendes til rekreativt område i form af naturskole med undervisning og orientering om naturen. Desuden kan området anvendes til egns- og oplevelsescenter (Vildmoseporten).

Der kan i området etableres en udvalgsvarebutik som alene servicerer stedets kunder, og er sekundær i forhold til stedets primære funktion, naturskole og egns- og oplevelsescenter 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst