Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 20.R1

 
Vest Midt Nord-øst

Nord-øst Fritidsområde ved den gamle Idrætsplads

Plannummer 20.R1 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Gjøl 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Rammeområdet er beliggende mellem Isbakkevej og Birkumvænge. Området kan anvendes til offentlige formål herunder offentligt friareal samt sports- og fritidsaktiviteter. 
Gælder for hele kommunen? Nej 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget