Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 27.R2

 
Vest Midt Nord-øst

Grønt område ved Toftevej

Plannummer 27.R2 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Aabybro 
Områdets anvendelse Området ligger langs Toftevej. I området ligger den fredede Skipper Clements høj. Området kan anvendes til friareal 
Bebyggelsens omfang Området må ikke bebygges. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget