Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 27.R3

 
Vest Midt Nord-øst

Friareal ved Viaduktvej

Plannummer 27.R3 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Aabybro 
Områdets anvendelse Rammeområdet ligger ved Viaduktvej. Området kan anvendes til offentligt friareal. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke etableres bebyggelse i området. Bortset fra bygninger nødvendige for området drift som friareal. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget